Selasa, 22 Januari 2019, WIB


Kerjasama Pendidikan Dengan Hebei Normal University Tiongkok
Kerjasama Pendidikan Dengan Burapha University Thailand
Kerjasma Pendidikan Dengan Huachiew Clalermprakiet University Thailand

Kerjasama Pendidikan Dengan Universiti Kebangsaan Malaysia
Kerjasama Pendidikan dengan Uniersiti Kuala Lumpur Malaysia